Coach képzés

Business és Life Coach Képzéscoach képzés

Rendszerszemléletű – Folyamatorientált – Kapcsolatközpontú

2012. szeptember 15. – 2013. február 9.

Az üzleti és magánéletben egyaránt fontos – különösen a válságtól hangos időkben – az egyén folyamatos magas teljesítménye, a megújulás képessége, és alkalmazkodás a változó kihívásokhoz. A coaching mindezen – személyes és szakmai – változási folyamatok támogatását szolgáló eszköz.

A coaching művészete több a módszerek és eszközök alkalmazásánál az adott szituációban. Olyan tartást, tudást és cselekvést igényel, mely mélyen a személyiség belsejében gyökerezik és a személyiség erejével hat. Egy jó coachnak jártasnak kell lennie nem csak a gazdasági-szervezeti világban, hanem az emberi kapcsolatok szövevényében, a “soft” területeken is, vagyis kimagasló érzelmi és társas intelligenciával kell rendelkeznie.

Coach képzésünkön olyan gyakorlati ismereteket adunk át, ami révén a leendő coach speciális ismeretekre és jártasságra tesz szert, ahhoz, hogy professzionálisan elősegítse a coacholt ügyfélnek a változási folyamatait. Mindehhez a képzés hangsúlyos önismereti jellege a leendő coach személyiségét, belső tartását,és coach-identitását fejleszti. A képzés során átélt élmény, tapasztalat, személyes tudássá alakul!
Kiképző szakembereink több éves és több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a felnőttképzés különböző területén, mint pl. coach- és szupervízorképzés, vezetőképzés. Munkatársaink gyakorlattal rendelkeznek a vállalati és szervezeti életben, ahol különféle vezetői pozíciókat töltenek, és töltöttek be.

A világot alakító trendeket figyelemmel kísérve képzésünk know-how-ja a németországi coaching piacot meghatározó DGSv (Deutsche Gesellschaft für Supervision e.V.) által akkreditált intézményektől származik.

A coach képzés eredménye

 • Kialakul a résztvevő coach identitása, stílusa és profilja.
 • Különböző coaching modellek mentén tanul meg coacholni.
 • Változatos intervenciók mentén a kitűzött céloknak megfelelően professzinálisan kíséri coacholt klienst.
 • A résztvevő ön- és emberismerete mélyül, fejlődik reflektív és intervenciós képessége, érzelmi és társas intelligenciája, ezért a fejlesztés iránti érzékenysége finomhangolódik.
 • A képzésben résztvevő vezető coach szemlélettel és eszköztárral bővíti vezetési repertoárját.
 • A képzés során a pszichodráma, a neurolingvisztikus programozás (NLP) és a tranzakcióanalízis coachingban alkalmazható eszközeit ismeri meg.
 • Visszajelzést kap az elért fejlődéséről.

A képzési koncepciónk

 • A képzés teljes mértékben a saját élményű gyakorlatra és tapasztalatra épül (learning by doing, experimental learning)
 • Konkrét helyzetekből, esetekből indulunk ki, azokkal dolgozunk, és azokon keresztül tanulunk.
 • Tanulási folyamatmodellünk: Cselekedni – Megtapasztalni – Észlelni – Megérteni – Megoldást találni – Cselekedni
 • Az elmélet és a gyakorlat integrációját segítjük elő a reflexiókkal, így válik bensővé, személyes tudássá a tapasztalat.
 • A résztvevőt az önmegfigyelése és a visszajelzések révén juttatjuk el a sikeres coach identitáshoz.
 • Ez a saját viselkedési minták felismerését, és azok megváltoztatását jelenti – ha én nem változom, másnak sem fogok tudni segíteni a változásban.
 • Képzésünkön az észlelési horizont (a láthatatlant, a felszín alattit meglátni) és az intervenciós készség (ami spontán és kreatív) a személyiség fejlődésével tökéletesedik.
 • A tanulási folyamathoz törvényszerűen hozzátartoznak az elkövetett hibák, megélt sikertelenségek és kudarcok szintén fontos tapasztalatok (a tökéletes élet nemcsak tökéletes pillanatokból áll).
 • A képzés folyamat-, rendszerorientált, kapcsolatközpontú és csoportdinamikai alapokon nyugszik.

Kiknek ajánljuk a képzésünket?

 • Akik professzionális üzleti környezetben akarnak coacholni;
 • Akik az egyént rendszerszemlélettel, folyamatorientáltan akarnak coacholni;
 • Akik karrierjükben előmenetelt terveznek;
 • Vezetőknek, akik vezetői repertoárjukat a coaching profillal szeretnék bővíteni;
 • HR-területen dolgozóknak;
 • Trénereknek, szervezetfejlesztési tanácsadóknak, pszichoterapeutáknak, tanácsadóknak.

A coach képzés tartalmi felépítése – Időpontok

A coach képzés különböző munkaformák, a tréning, workshop, gyakorló coaching, szupervízió és intervíziós csoport dinamikus váltakozására épül. A váltakozó munkaformák és tanulási módok garantálják a több szintű tanulást, racionális és emocionális szinten egyaránt. Így valósulhat meg a megszerzett tudás azonnali alkalmazhatósága.
A résztvevő a workshopon a coach mesterséget és a hozzátartozó eszköztárat tanulhatja meg. A tréningen visszajelzéseket kap saját viselkedési mintáira, elsajátítja a coach érzelmi és szociális kompetenciákat. A gyakorló coachingban két önálló coaching folyamatot visz végig, aminek a tapasztalatait szupervízióban dolgozza át. A résztvevőkből szerveződő intervíziós csoport a képzés teljes ideje alatt kollegiális támogatást nyújt.

A workshopokat 2 kiképző, a tréninget 2 illetve 4 kiképző tréner tartja. A tréning bentlakásos.

Modul Téma Képzési
óra – nap
Időpont
1. Orientáció: a kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésig
WORKSHOP (WS)
9 – 1 2012.09.15
2. A Coach érzelmi és társas kompetenciái
– csoportdinamikai sensitivity tréning (önismeret)
TRÉNING (T)
42 – 5 2012.09.24-28.
3. Ügyfélszerzés és az első coaching ülés (WS) 18 – 2 2012.10.19-20.
4. Intervenciók és eszközök a coachingban (WS) 18 – 2 2012.11.16-17.
5. A coach profilja, stílusa és eszközei (modellek és módszerek) (WS) 18 – 2 2013.01.11-12.
6. A coaching folyamat sikeres befejezése, vizsga (WS) 9 – 1 2013.02.09.
Szupervizió – egyéni, 4 üléses (1ülés=180’) 16 óra 2012 – 2013
Gyakorló coaching – 2 folyamat min. 6 üléses folyamat (1 ülés=60’) 16 óra 2012 – 2013
Intervízió – peer csoport 10 óra 2012 – 2013
Egy képzési óra 45 perc.  Összesen: 156 -17

A modulok részletes tartalma itt olvasható

A coach képzés elismerése, oklevél

 • A képzés elvégzéséről az oklevelet az In Dynamics és az NLP Magyarország Oktatási Központ adja ki. A megszerzett képesítés neve: “Business és Life coach”. A képzés akkreditált.
 • A coach képzés megfelel az DGSv, ICF, EMCC, ESA, ECA coach kompetencia elvárásainak.
 • A 2. modul, a csoportdinamikai sensitivity tréning beszámítható a csoportdinamikai tréner képzés részeként (CSODA – DGGO).
 • A résztvevő kiegészítő képzéssel (100 óra: csoportdinamika, tréning design, tréneri intervencók) tréneri oklevelet kap.
 • Az oklevelet az a résztvevő kapja meg, aki a képzési idő 10%-nál nem hiányzott többet, elkészítette az esettanulmányt és azt a záróvizsga keretében sikeresen megvédte és eleget tett a gyakorló coaching és szupervízió feltételeinek.

A coach képzés részvételi díja

 • non-profit szférában dolgozó magánember részére:  260 000 Ft + Áfa
 • profit szférában dolgozó magánember részére:  390 000 Ft + Áfa
 • vállalati megbízásból:  520 000 Ft + Áfa

Coach képzésünk, a tréning bentlakásos, a szállás és ellátás költségeit a képzési ár nem tartalmazza (összesen 30.000 Ft, helyszín: Tahitótfalu).
Fizetési feltételek: a képzés díja modulonként részösszegekre bonthatóak,amely az egyes modulok előtt készpénzben vagy átutalással fizetendő.

A coach képzés díját egy összegben 2012. augusztus 31-ig befizető hallgatók 10% kedvezményben részesülnek.

Jelentkezés feltételei

 • felsőfokú végzettség (ettől eltérni egyedi elbírálás esetén lehetséges; előnyt jelent folyamatban levő felsőfokú tanulmányok)
 • felvételi beszélgetésen való megfelelés

Képzők

Dr. Klaus Antons – Csoportdinamikai tréner (DGGO), szupervízor (DGSv), coach, szervezetfejlesztési tanácsadó, pszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi oktató (Ulm, Stuttgart). Számos publikáció és könyv szerzője (pl. Csoportdinamikai gyakorlatok). Svájc – Németország

Snír Péter – Tréner, coach, szupervízor (DGSv), szervezetfejlesztési tanácsadó, csoportdinamikai tréner (DGGO), pszichodráma asszisztens (MPE), hittanár, szociális munkás, óraadó egyetemi oktató (KRE Pszichológiai Intézet BA képzés, Szupervízor szakirányú továbbképzés). A Magyar Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület alapító elnöke.

Varga Zoltán – az NLP Magyarország Oktatási Központ vezetője; bővebben itt Varga Zoltán

Wiesner Edina – Tréner, coach (csoportok/team), gazdasági mediátor, természetgyógyász. Pedagógia szakos tanárként végzett. Munkatapasztalatának jelentős részét az üzleti és a közszférában szerezte, többek között nemzetközi projektekben és munkacsoportokban.Tagja a Pro-Mediare Gazdasági Mediációt támogató egyesületnek, valamint a Magyar Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület alapító tagja.

Wiesner Erzsébet – elsőként végzett magyar dipl.szupervizor, tanszupervizor, coach, mentálhigiénés szakember, tanár. A KRE Szupervizor Szakirányú Továbbképzésének egyik alapító, szenior szupervizora, kiképző oktatója. A Magyar Szupervizorok és Szupervizor -Coachok Társaságának alapító tagja.
Több publikáció szerzője szupervízió témában.

A coach képzésre jelentkezni itt lehet:

(további információ – Varga Zoltán +36 30 289 4 982 | vargazoltan@selfskills.hu)

[gravityform id=13 name=Jelentkezés regisztráció title=false description=false ajax=false]

Speak Your Mind

*

Ezt olvasta már?
CatFantasizesatMirror


A tudatos személyiségfejlesztő módszerek alkalmazásának célja az, hogy az életminőségen javíthassunk. Hogyan tehetjük ezt meg? ...technikák, realitás és a megoldás útja Először is érdemes őszintén átgondolnunk azt, hogy életünk mely ...