Varga Zoltán - NLP Life Coach; kommunikációs tréning, önismereti tréning, nlp coach, life coach, business coach

Programjaink

Tudás a siker kulcsa

Napjainkban a vállalatok folyamatosan változó kihívásokkal szembesülnek, amelyek minden vezetői réteg számára felértékelik az egész életen át tartó tanulás fontosságát. Igényes továbbképzési kínálatunk hozzájárul ahhoz, hogy a vezető munkatársak szakmai, módszertani és szociális kompetenciáinak továbbfejlesztésével a vállalat a versenyképességét és innovációs erejét hosszú távon fenntarthassa.

Az ismeretátadás új útjai

Tréningjeink újszerű témaválasztása és trénereink egyedi és hiteles módszertana, lebilincselő személyisége biztosítékot jelentenek a korszerű ismeretek hatékony    átadására, a képességek és készségek fejlesztésére. A résztvevők a képzések során a vállalati és egyéni problémákat, a vezetői konfliktusaikat, a stresszhelyzeteket új megközelítésben szemlélik és oldják meg.

Nyílt és kihelyezett tréningek

Programfüzetünk több egyedi tréningtémát kínál, amelyek közül a nyílt képzések időtartamát a tréningnaptár tartalmazza. Az egyes programok vállalati belső képzésként való lebonyolítását az év során bármikor vállaljuk, előzetes egyeztetést követően.

Tartós eredményre törekszünk

A néhány napos tréningek alatt a résztvevők kiszakadnak a mindennapi rutinból: egy professzionális előadó és a megfelelően kiválasztott tematika szinte mindig csodákra képes, mindenki szárnyal. Még olyan kollégák esetében is nagy hatást lehet elérni, akik alkatukból vagy személyiségükből adódóan általában nehezebben fogadják az újdonságokat. Az utólagos felmérésekből és a személyes beszélgetésekből kiderül, hogy a tréning sikeres volt, a résztevők rengeteg újat tanultak, fel vannak töltve energiával és készek újult erővel, új ötletekkel és technikákkal gazdagodva, újító szándékkal vezérelve ismét visszatérni munkahelyükre.

Shooting Star

Ezután következik be sokszor a „shooting star” szindróma. A tréning után feltöltődött, lelkes munkatársak néhány hét elteltével lassan kezdenek elfeledkezni a tanultakról, újra „elkapja őket a gépszíj”, a mindennapi, jól megszokott rutin és a tréning által indukált, felfokozott tettvágy és motiváció lassan kialszik. Eredményről beszélhetünk ugyan, de sok esetben ez az eredmény sajnos nem hosszú távú.

Folyamatos tanulás

Rendszeres ismétlés

A „shooting star” leghatásosabb ellenszerei a rendszeres új impulzusok biztosítása, a tudás folyamatos bővítése és az ismétlés. A valódi és tartós tudás, tehát a résztvevők agyának pozitív értelemben vett „átprogramozása” érdekében képzéssorozatot javaslunk a vállalatoknak. A képzéssorozatok egyes elemei, a főbb irányvonalak betartása mellett, szabadon variálhatók. Minden egyes elem új tartalommal bír, viszont az egyes elemek összehangoltak, egymásra épülnek. A képzéssorozat tematikáját a vállalattal és a trénereinkkel közösen dolgozzuk ki, így garantáljuk a minden szempontból cégre szabott tartalmat.

Egyedi tematika

Variálható tartalom

A képzéssorozat lehetséges összetétele kívánság szerint variálható:

  • Előkészítés: Csapatépítés
  • Módszertani képességek fejlesztése: Problémamegoldó készség | Kulcsképességek | Konstruktív konfliktuskezelés | Önismeret | Kreatív gondolkodás | Rendszerelvű gondolkodás
  • Vezetői képességek fejlesztése: Vezetői alapismeretek | Helyzetfüggő vezetés | Meetingek hatékony vezetése | Időgazdálkodás | Coaching | Teljesítményértékelés | Interjútechnikák
  • Kommunikációs képességek fejlesztése: Prezentáció és retorika | Tárgyalástechnika | Az együttműködés növelése
  • Szakmai kompetenciák növelése: Stratégia és tervezés | Eredményes értékesítés | Kockázatkezelés | Pénzügyi kockázatok mérséklése | Munkatársi követelményprofil összeállítása