Varga Zoltán - NLP Life Coach; kommunikációs tréning, önismereti tréning, vezetői tréning, értékesítési tréning, értékesítő képzés, mély belső átalakulás, core transformation, nlp coach, life coach, business coach

Nyelvújítás régen és ma… (régebben)

Mi lesz veled, szép magyar nyelvünk?

A napokban időt szenteltem bizonyos nyelvi “kutatásra”, főleg egy nyelv önmegújulási képességeit próbáltam átgondolni.

A nyelvújítás a nyelv fejlesztése, a szókincs, a kifejezéskészlet tudatos és szándékos bővítése. Az irodalom művelői mindenkor újítottak a nyelven.

Nagyobb mértékű mozgalomszerű nyelvújításra akkor szokott sor kerülni, amikor felvirágozik az irodalom, erősödik a nemzeti öntudat.

A magyar nyelvújítási mozgalom a XVIII. század utolsó és a XIX. század első évtizedeiben – a nemzetté válás velejárójaként – nagy méreteket öltött, szinte minden tollforgató ember bekapcsolódott.  A mozgalom több szakaszban zajlott. Az első fázisban a különféle szaktudományok kifejezéseinek az idegen elemektől való megtisztítása volt a cél. A második szakaszban az irodalmi nyelv megteremtése, kiművelése és megerősítése került a figyelem középpontjába.

 Ezen belül a következő fő módszerekkel gazdagították a szókincset  

  • = általánosítottak számos tájszót (pl. burgonya. Doboz, hullám, róna, zamat)
  • = felújítottak régi, elavult szavakat (pl. aggastyán, fegyelem, tartalom, év, vihar)
  • = lefordították az idegen szavakat (pl. standpunk/álláspont, concert/hangverseny, praeiudícium/előítélet)
  • = új szóösszetételeket alkottak (pl jármű, látóhatár, pénztár, szemüveg,vérszegény)
  • = új szóképzések megalkotása (pl. it/népszerűsít, oz/tanulmányoz, /lom/irodalom, ék/csapadék)
  • = összetett szavak egyszerűsítése (pl. cső+orr= csőr, könnyű+elméjű=könnyelmű,)
  • = szavak megcsonkítása (pl. cégérből cég, csendesből csend, szemlélből szemle, mosolyogból mosoly)

A nyelvújítók (neológusok) sokszor nyelvileg szabálytalan úton alkottak új szavakat, ezért az ellenzők (ortológusok) komoly formában támadták őket. Országos vita bontakozott ki a nyelvújítók (szellemi vezetőjük Kazinczy Ferenc volt) és az ellenzők (főleg Somogyi Gedeon) között. A vita a nyelvújítók győzelmével végződött, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az addigi latin és német közbeszéd egyre inkább magába olvasztotta a magyar kifejezéseket.

A magyar nyelvújító mozgalom színessé, változatossá tette az irodalmi stílust, kiképeztek új stílusfajtákat, nagymértékben elősegítették, hogy a nyelvjárások feletti, egységes irodalmi nyelv kialakuljon.

Persze voltak sikertelen, eredménytelen próbálkozások, ahol a köznyelv nem fogadta be az új alkotású szavakat, nem váltotta le az idegen kifejezéseket, mert azok már erősen beépültek a nyelvi tudatba. Ilyen kísérlet volt pl. az, hogy hónapok latin nevét “lecseréljék” magyar szavakra. Néhány próbálkozás a következő volt:

JANUÁR helyett: Főhó, Hideghó, Zuzoros, Jeges, Tél elő Hava, Jégtönös, Vízöntő Hava, Boldog Asszony hava

FEBRUÁR helyett: Fagyhó, Olvasztóhó, Enyheges,Erős, Tél más Hava,, Szánhó, Halak Hava, Bőjt elő hava,

MÁRCIUS helyett: Fűhó, Bimbóhó, Enyhó, Langyos, Olvános, Tél vég Hava, Böjthó, Kos Hava, Bőjt más hava

ÁPRILIS helyett: Kinyílóhó, Csírázóhó, Sarlóhó, vegyes, Zöld elő Hava, Nyitó, Bika Hava, Szent György hava

MÁJUS helyett: Előgyümölcshó, Virághó, Zöldönös, Cséphó, Szellős, Kacshó, Iker Hava, Pünkösd Hava, Zöldi,

JÚNIUS helyett: Kaszáláshó, Szénahó, Termenes, Kapahó, Harmatos, Zöld vég hava, Rák Hava, Szent Iván hava,

JÚLIUS helyett: Aratóhó, Hévhó, Sarlóhó, Poros, Nyár elő Hava, Kepés, Sarlós, Oroszlán Hava, Szent Jakab hava

AUGUSZTUS helyett: Szőlőérlelőhó, Hevenes, Cséphó, Nyár más Hava, Tikkasztó, Szűz Hava, Kisasszony hava

SZEPTEMBER helyett: Szőlőszedőhó, Gyümölcshó, Őszhó, Deres, Nyár vég Hava, Mérték Hava, Szent Mihály hava

OKTÓBER helyett: Borvetőhó, Ködös, Ősz elő Hava, Mustos, Maghó, Vetéshó, Skorpió Hava, Mindszent Hava,ava, Mindszet

NOVEMBER helyett: Borlátogatóhó, Dudoros, Makkhó, Ősz más Hava, Gémbes, Nyilas Hava, Szent András Hava,

DECEMBER helyett: Víganlátóhó, Havashó, Fagylós, Véghó, Ősz vég Hava, Télhó, Bak Hava, Karácsony Hava

Nem jött be egyik sem, maradt a latin eredetű hónapnév, mind a mai napig.

Az egészséges nyelvfejlődéssel mégis együtt jár a szó- és kifejezéskészlet állandó mozgása, frissülése. Új jelenségek, új szokások új szavakat igényelnek. Jellemző erre, hogy amikor a filmipar megteremtődött és a filmek vetítésére egyre több helyen sor került, a nehézkes “mozgóképszínház” helyett Heltai Jenő megalkotta a ” mozi” szót, amely szinte pillanatok alatt elfogadottá vált. Vagy mikor az 1950-es években a domináns állami tulajdon mellett ismét lábra kapott a magánszektor, Kellér Dezső a “magánszektor” helyett a “maszek” szót használta és az emberek befogadták.

Ma ismét rengeteg új szó kerül be a köztudatba – nem mindig a nyelv előnyére. Sok az idegenszó, a mozaikszó, a magyar nyelvszabályoktól idegen kifejezés, melyet vagy azért, mert ez a divatos, vagy mert nincs nála jobb, okkal, ok nélkül használunk. Jelentősen bővült a fiatalok saját (és sajátos szókincse). (trendi, full, “leokézni”,, stb), a számítógépes és internetes nyelv is kiszélesítette a társalgási beszédet és annak formáit.

Egyre inkább az a véleményem erősödik meg, hogy egy mai, új, korszerű nyelvújítás (felújítás, renoválás) ráférne a mai közbeszédre. Annál is inkább, mert a médiából (erre is kellene egy magyarabb kifejezést találni!) a helytelen szófűzés, a stílustalan fogalmazás, a trágárság, az erőszakkal kapcsolatos kifejezések, az “antibeszéd” tömege zúdul ránk.

De ki állhatna egy ilyen mozgalom élére? Írószövetség? Ilyen impotens állapotban? Az Akadémia? Ilyen befelé fordultsággal? Nyelvintézetek? Ilyen tekintély nélkül? És nincs mai Kazinczy sem, aki legalább kísérletet tenne.

Mi lesz veled, gyönyörű magyar nyelvünk? Amelyről G.B. Show azt mondta, hogy ha megismerte volna időben a magyar nyelvet, annak kifejezéseit, sokkal árnyaltabb műveket alkotott volna!

Ha kissé elkeserít időnként a mai helyzet, kis rövid verseket rögtönzők magamnak. Most éppen ezt:

Szeretem a szavakat,

ízlelem a számban,

ráakasztom sorra mind

– amint rátaláltam –

a gondolatfonalra ,

s elküldöm a térbe,

vigye el és szórja szét

minden mindenségbe.

forrás: virtus.hu (mutatis rovata; 2007)

Minden vélemény számít!

Ezt olvasta már?
pic3


A Monty Hall-paradoxon egy valószínűségi paradoxon, ami az Amerikai Egyesült Államokban futott Let's Make a Deal (Kössünk üzletet) című televíziós vetélkedő utolsó feladatán alapul, nevét a vetélkedő műsorvezetőjéről, Monty Hallról ...