hipnózis tanfolyam

Milton Erickson

avagy a szuggesztivitás hatalma a mindennapokban

Ha a hipnózisról szólunk, akkor érdemes először a fogalmat definiálni, és jól behatárolhatóvá tenni azt, miről is van szó. A hipnózis szó hallatán sokak valami nagyon ködös, misztikus és pejoratív asszociációkkal viseltetnek a szó hallatán. Ezt szeretnénk eloszlatni és a hipnózis fogalmát meghatározni: módosult tudatállapotról van szó. Olyan tudatállapotról, amelyben a hipnotizált személy teljesen tudatosan jelen van a körülötte zajló eseményekben. A hipnózis története 4.000-4.500 évre nyúlik vissza, már az egyiptomi leletek is tartalmaznak hipnózis-szerű szuggesztiókat.

Azonban ez a tréning nem az orvosi pszichoszomatikus eredetű betegségek gyógyításáról szól, hanem arról az Eriskson-féle modellről, amelyben kiemelkedő jelentőséggel bír az interperszonális kapcsolatokban a kommunikáció.

A hipnózis tanfolyam során felismerhetővé válik, hogy a kommunikáció létezésünk egyik alapja, a viszonyrendszereink mozgatórugója, az érzelmeink és gondolataink kifejezésének eszköze. Sőt több ettől, a befolyásolás és érdekérvényesítés olyan eszköze, amelyet akkor is ismernünk kell, ha a megfigyelő-hallgató-befogadó oldalon állunk.

Természetesen a hipnózis tanfolyam a cselekvés és alkalmazás technikáit tanítja meg, a résztvevők olyan eszköztárral bővíthetik kommunikációs tevékenységüket, amelynek számos hozadáka van az élet szinte minden területén.

A hipnózis tanfolyam során megtanulhatók azok a kommunikációs technikák, amelyekkel elérhetjük azt, hogy a bennünket körülvevők “világába” hogyan léphessünk be mi magunk úgy, hogy összhangban maradunk a hallgatókkal, illetve azt, hogy hogyan adjunk elő úgy, hogy minket hallgatók a leggyorsabban és legeredményesebben léphessenek be a “mi világunkba”.

Olyan technikákról van szó, amelyet a hétköznapjainkban akaratlanul is használunk időnként – de ennek készségszinten való elsajátításához és tudatos alkalmazásához szükséges a kellő ismeretanyag megszerzése és az arra alkalmas személyiség is.

Kiknek ajánljuk a hipnózis tanfolyam részvételi lehetőségét?

  • profi előadóknak, színpadi embereknek, politikusoknak
  • relaxációval és meditációval foglalkozóknak szülőknek
  • kommunikációs szakembereknek
  • üzletembereknek
  • reklám szakembereknek, médiában dolgozóknak

A hipnózis tanfolyam résztvevői megtanulhatják azokat a sajátos, profi kommunikációs technikákat alkalmazni, amellyel a hallgatóság figyelmét maximális mértékben le tudják kötni és az éber érdeklődésüket folyamatosan fenn tudják tartani.

  • Ugye mindannyiunk emlékeiben van olyan esemény, amikor az “amit mond” nem volt meghallható a ” hogyan” miatt?
  • Ugye mindannyiunk emlékeiben van olyan esemény, amikor az “ahogyan” elmondott akár csak egyetlen mondat is örökre az emlékezetünkbe íródott?

Hipnózis tanfolyam

A hipnózis tanfolyam során a résztvevők megtanulják a “HOGYAN”-t, annak eszközét, hogy a tartalom-a mondanivaló-a szándék ne veszhessen el a közlés során.

A résztvevők elsajátíthatják a hangszín és hangsúly változtatásának különböző technikáit, a megfelelő módon és időben beiktatott szünetek hatását, a légzés tudatos irányítását.

Megtanulhatják a szuggesztív kérdések és kijelentések megfelelő váltakoztatását és olyan többelemes anekdoták beiktatásának a jelentőségét, amelyekre az őket hallgatók non-verbális kommunikációs reakcióiból képes lesz a megfelelő válaszokat felismerni.

Az a fajta szuggesztív kommunikációs képesség, amellyel a résztvevők rendelkezhetnek a hipnózis oktatás végére, nagy lehetőségeket rejt magában.

Ehhez szükségeltetik az a fajta nyitottság, amellyel képessé válik a résztvevő befogadni az új elemeket, hiszen egy nagyfokú kommunikációs és közlési stílusváltozás alakul ki.

A szavak ereje hatványozódik meg, éppen ezért tudatában kell lenniük a tréningre jelentkezőknek, hogy azt a fajta erőt, amelyet felismerhetnek és alkalmazhatnak mire használják majd.

A hipnózis tanfolyam felépítése:

A tréninget kiscsoportos foglalkozás keretében tartjuk, mert az intim és bizalmi légkör kialakítása elengedhetetlen, és ez nem teszi lehetővé a nagylétszámú részvételi lehetőséget.

A tanfolyam 2013. Januárban kezdődik és Júliusig tart.

6+1 alkalommal találkoznak a résztvevők, egy-egy alkalom 3 napos lesz. Az elméleti tananyag mellett a tréningen gyakorlatorientált feladatok lesznek, azok megoldásával és az elsajátított tudásanyag elmélyítésével foglalkozunk. Az egy-egy alkalom közötti néhány hetes időszak a készségszintű beépülés miatt indokolt és a tréning strukturált módszerének a feltétele.

A nagy igényre való tekintettel, kérjük a jelentkezési szándékot mielőbb leadni, mert az idén már csak egy csoportot tudunk indítani.

Hipnózis tanfolyam időpontjai:  2013. Január – Június és Július | havi 3 nap | havi 3 nap(péntek, szombat, vasárnap) – összesen 168 óra

tréning helyszíne: Budapest

a tréninget tartja: Dr. Kovács János és Varga Zoltán

tréning díja: 252.000 Ft +ÁFA, amiből az november 30-ig jelentkezőknek 20% kedvezményt adunk.

[gravityform id=14 name=Jelentkezés regisztráció title=false description=false ajax=false]

Speak Your Mind

*

Ezt olvasta már?
Férfi és nő


"Férfi és nő sohasem érthetik meg egymást, mert mindegyik mást akar. A nő a férfit, a férfi a nőt." Karinthy Frigyes Férfi és Nő viszonya ...avagy a szerepeink hálójában... A ...