enneagram tréning

amit az objektív tükör mutat
 
enneagram

Az önismeret mélysége egyenesen aránylik az emberismeretünkkel, hiszen minél inkább képesek vagyunk a saját képességeink és határaink tudatos felismerésére, annál inkább értjük azt, hogy mások is hasonló “rendezési” elvek alapján működnek… és minél inkább értjük a hasonló befolyások működését, annál inkább válunk képessé a különbözőségek fel- és elismerésére.

Számos önismereti módszer adhat lehetőséget önmagunk és mások megismerésére, azonban ez a szufi gyökerekkel rendelkező, kb. 3000 éves múltra visszatekintő módszer elkerülhetetlen mindazok számára, akik tudatosan építik az ön- és emberismeret útját.

Az enneagram tréning lényege, hogy ezt a viszonylag könnyen megtanulható módszert alkalmazni tudjuk a mindennapjainkban. Magát az embert keresi és vizsgálja a makro- és mikro-folyamatok mögött, a különböző személyiségtípusok összes attribútumát figyelembe véve.

Egyes elképzelés szerint maga az enneagram ábra: Isten arca. Miért? Mert a világ transzcendens és anyagi strukturáinak törvényeit tárja elénk, magát a létezést és annak működési elveit rendszerezi átfogó tudássá.

Ez a tudás érinti a tipológiai meghatározásokat, a létező attribútumok elemeit, filozófiai és pszichológiai irányzatokat és a szimbolizmust is, amely alapján egy összetett metafizikai rendszerrel találkozhatunk.

Mi az enneagram tréning lényege?

Jelentése: (Enneas – kilences, gramma – ábra, grafika) azaz a 9 alapvető személyiség típusának ábrázolása.

  • a reális, objektív Énkép meghatározása
  • mások elfogadásának, viselkedési jellemzőinek megértése
  • a rossz bevésődésekből való kimozdulások és kitörési pontok tudatos felismerésének az elsajátítása

enneagram

Az enneagram tréning során a különböző személyiség-típusok meghatározása kerül előtérbe, ezáltal felismerhetővé válik az egyénekben meghatározott módon jelenlévő érzelmi háttér és annak motivációs elemei.

Az emberi karakterre jellemző tulajdonságok a születéstől kezdődően 7 éves korra stabilizálódnak a különböző szociális hatások révén. A kialakuló ÉN-fogalom, a jellemző viselkedési minta életutat meghatározó módon “merevedik be” ekkorra és az enneagram kilenc személyiségtípusa egy hármas tagozódású erőhatás alá kerül. Az ösztön (düh), érzelem (szeretet), gondolkodás (félelem) hármasa mind a kilenc személyiségtípusban jelen van, de adott szegmens olyannyira dominánssá válik, hogy egyensúlyvesztést okoz.

Az adott vezérelvek kiindulópontként jelennek meg, felismehetővé válik ezen keresztül az ember változásra és változtatásra való képessége is, irányt mutatva a fejlődés megteremtéséhez és annak a lehetőségnek a megértéséhez, hogy a teljességre való képesség eleve jelen van minden egyes személyiség-típusban.

Az enneagram tréning során elsajátítható tudás: felismerhetővé teszi az ösztön-motívumok eredetét, mások viselkedésének megértését és a velük való együttműködés harmonizálását segíti elő.

Kiknek ajánljuk az enneagram tréning részvételi lehetőségét?

  • közép és felsővezetőknek – a kollégák személyiségének ismerete nagyban megemeli a motívációs eszköztár és a hatékony erőforrás optimalizálás lehetőségét
  • üzleti életben tevékenykedőknek – az eltérő karakterek felismerése az első lépést jelenti a sikeres tárgyalásokhoz és a kétoldalú elégedettség eléréséhez
  • HR szakembereknek – kulcsfontosságú tudást ad a megfelelő munkatárs felismeréséhez
  • pályaválasztás vagy pályamódosítás előtt állóknak – az alapképességek és kiaknázható tartalékok tudatosítása során fordulópont jelenhet meg az életúton
  • elakadásokkal küzdőknek – akár magánéletbeli, akár szakmai elakadásról legyen szó a személyes erősségek és “gyenge”-pontok tudatosítása meghatározó jelentőséggel bír a további fejlődés irányát és mélységét figyelembe véve
  • coachoknak és tanácsadóknak – a személyiségtípusok megismerése meghatározó eredményességet indukál munkájuk során, hiszen a felismerten “befogadhatóvá váló” instrukciók és motivációs pontok alapján tudnak sikeresen tevékenykedni

Az enneagram tréning lehetőséget ad arra, hogy képessé váljunk érteni a világ és azon belül az ember lényegi működését, valamint arra, hogy az önmagunk és mások személyiségtípusának meghatározása és mozgatópontjainak felismerése lehetővé tegye a teljesség megértésének és megélésének irányába vezető tudatos lépéseket.

A személyiség fejlesztése és a mindenségben létező folyamatok megismerése csakis objektív visszajelzések által ismerhető meg.

Jelen van a kellő bátorság, hogy bele merj nézni a tükörbe?

 

Az enneagram tréning időpontja: 2012. november 15-16. | csütörtök – péntek | 9:00 – 18:00 óráig

Helyszín: Budapest

A tréning díja: 39.200 Ft + áfa

Programot tartja:  Varga Zoltán

[gravityform id=2 name=Jelentkezés regisztráció title=false description=false ajax=false]

Speak Your Mind

*

Ezt olvasta már?
Balaton2


2013. augusztus végén újra megkerüljük a Balatont!  Várjuk azokat, akik már tekertek velünk és várjuk az új csatlakozókat, akik szívesen bicajoznának egyet a magyar tenger körül jó társaságban   2013. ...