A non-verbális kommunikáció és sajátságai

Napjainkban számos kutató foglalkozik a kommunikáció útján küldött információkkal, melyek függetlenek, és különböznek a verbális információtól; név szerint ez a non-verbális kommunikáció. A verbális kommunikációt a nyelv rendszerezi, a non-verbálisat nem. A kommunikáció információ átvitelt jelent egyik embertől a másiknak. Legtöbbünk körülbelül az ébren töltött óráinak 75%-át tölti azzal, hogy továbbadja a tudását, gondolatait és ötleteit másoknak. Habár legtöbbünk nem ismeri fel, hogy óriási üzlet a kommunikációnkban a non-verbális forma, mely a szóbeli és írott formák ellentéte. A non-verbális kommunikációhoz tartozik az arckifejezés, szemkontaktus, hangnem, testtartás és mozgások, és a … [Read more...]

Verbális kommunikáció

A kommunikáció alapja az emberek közötti kölcsönhatás. A verbális kommunikáció az egyik mód az embereknek, hogy szemtől szembe kommunikáljanak egymással. Néhány kulcs összetevője a verbális kommunikációnak a hang, szavak, beszéd és a nyelv. Születéskor a legtöbb embernek van hangszalagja, ami hangot produkál. Ahogy a gyerek nő, megtanulja, hogyan formáljon ezekből a hangokból szavakat. Néhány szó hangutánzó lehet, de mások érzelmi benyomásokból származhatnak, mint például a nevetés és a sírás. A szavaknak önállóan nincs jelentésük. Csak az ember tud jelentés adni a szavaknak. Ahogy a jelentést összekapcsoljuk a szavakkal, nyelv fejlődik, ami a beszéd fejlődéséhez vezet. A nyelv valódi … [Read more...]